Praktijk info

De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met COA. Dit betekend dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelt. Logopedie is opgenomen in het basispakket en wordt dus volledig vergoed. Wel komt het ten laste van het eigen risico bij volwassenen boven de 18 jaar. Voor kinderen speelt dit niet, zij hebben geen eigen risico.

Voor de logopedische therapie is een geldige verwijzing nodig van een huisarts, tandarts, consultatiebureau-arts of een medisch specialist. Deze verwijzing dient u mee te brengen tijdens het eerste consult, samen met de zorgpas en een identiteitsbewijs.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend. Telefonisch is de praktijk op werkdagen bereikbaar op het nummer: 06-81482706. Als er niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook een email sturen naar het emailadres: logopedie.rijen@gmail.com.

De behandeltijden zijn op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 13:30 uur.
De praktijk is rolstoeltoegankelijk.
De praktijk is gevestigd in een paramedisch centrum.
In de praktijk wordt de meldcode kindermishandeling gehanteerd. Klik hier voor meer informatie.
Ook is er een klachtenregeling. Klik hier voor voor meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici of kijk op de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats, waarbij alle relevante gegevens verzameld worden. De klacht wordt besproken en de anamnese doorgenomen. Aan de hand van deze gegevens wordt besproken welk onderzoek nodig is om tot een juiste diagnose te komen. Na dit onderzoek, dat soms enige consulten duurt, worden de uitkomsten hiervan besproken. Indien logopedische behandeling wordt geadviseerd, wordt ook het behandelplan besproken, waarna we overgaan tot het ondertekenen van de behandelovereenkomst. De afgesproken therapie wordt dan gestart.

Er wordt gewerkt op afspraak, over het algemeen is er geen uitloop en wordt precies op tijd gewerkt. U wordt verzocht enige minuten vooraf aanwezig te zijn, zodat u en uw kind rustig aan de therapie kunnen beginnen. Indien u verhinderd bent, dient u zich zo spoedig mogelijk af te melden, bij voorkeur 24 uur vóór de behandeltijd. Er kan dan nog iemand anders worden ingepland. Indien u niet tijdig afmeldt kan er worden overgegaan tot een narekening.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw privacy. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.