Over mij

Mijn naam is Amber van Velzen en ik ben afgestudeerd logopedist aan de Fontys hogeschool te Eindhoven. Logopedie is mijn werk en mijn passie. Communicatie is alles. Wanneer dit niet meer lukt, zal dit altijd effect hebben op jou als persoon. Ik vind het super fijn dat ik mag bijdragen aan het proces om dit stukje van jezelf weer te vinden. Ik ben een muzikale logopedist die graag zingt. Tijdens de opleiding heb ik me verdiept in alle aspecten die logopedie te bieden heeft. Zo heb ik stage gelopen in de gehandicaptenzorg, de neurologie, de vrije vestiging en op de afdeling KNO in het ziekenhuis.

Ik heb ervaring met het werken in een eerstelijns logopediepraktijk. Hier behandelde ik kinderen met spraak-taalproblematiek, afwijkende mondgewoontes en volwassenen met een adem- en/of stemprobleem. Ook neurologische problematiek en slikproblemen kan ik behandelen.

Ik ben lid van de NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Ook ben ik aangesloten bij twee kwaliteitskringen. Een algemene kring en een kring speciaal gericht op de stem. Hierdoor blijf ik up to date en bijgeschoold.

In de behandeling staat de cliënt centraal en vind ik de samenwerking met ouders, scholen en andere instanties erg belangrijk. Het is elke keer weer een leuke uitdaging om de behandelingen aan te laten sluiten bij de client, om zo tot een optimaal resultaat te komen.